Aktuality
Dotazy

Pravidla
Úlohy
Přihláška
Zaslat řešení
Tabulka borců

Starší ročníky

Napište nám

graf. rámečky:
wild © 2007

    

Baltíkův borec 2009/2010

Ve školním roce 2009/2010 proběhne již 4. ročník soutěže BALTÍKŮV BOREC. Soutěž byla zařazena do soutěží a přehlídek MŠMT ČR jako soutěž typu C. Vyhlašovatelem je DDM Bílina.

Cílem soutěže je v letošním ročníku zapojit všechny zájemce o programování v Baltíkovi, soutěže se mohou tedy zúčastnit všechny děti, které programování baví.

Není zde podmínka, aby dítě vlastnilo svou osobní licenci, ale musí mít SGP účet.
Důraz bude kladem hlavně na úpravu programů, komentáře. Programovat budeme v tomto školním roce opět v programech Baltík 3.7 i Baltie 4 C#.

Děti by se kromě programování v Baltíkovi měly naučit běžné práci s internetem, naučit se pravidelně sledovat tyto stránky, pracovat s e-mailovou schránkou. Soutěž mohou využít i učitelé Baltíka jako inspiraci pro výuku či k zadávání domácích úloh.

Letošní pravidla umožňují, aby si soutěžící ze základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií mohli zvolit, v jakém jazyce (B3 nebo B4) budou soutěžit. Více viz "Pravidla".
   
správce webu: SGP Systems